Turvallisuus

Haasteena teollisuusautomaation turvallisuus

Viime vuosikymmeninä on tärkeäksi tavoitteeksi tuotannon tehokkuuden ja kannattavuuden ohella noussut ihmisten terveyden ja ympäristön turvaaminen. Nykyaikaisissa yrityksissä työtapaturmat ja ympäristövahingot nähdään käyttökeskeytysten ja muiden vahinkojen ohella merkittävinä liiketoiminnan häiriöinä. Teknisten järjestelmien suunnitteluprosessissa lähtökohtana pidetään luotettavuuden, käyttövarmuuden, turvallisuuden ja tietoturvan yhdistämistä tasavertaisina järjestelminä.

Teknologian ja varsinkin elektroniikan nopea kehitys tuo uusia vaatimuksia kone- ja prosessijärjestelmien rakentajille. Nykyaikaisten tuotantojärjestelmien turvallisuus riippuu yhä enemmän automaatiosta ja siihen liittyvistä tietojärjestelmistä. Tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi automaatiojärjestelmien on oltava paitsi perusratkaisultaan luotettavia, myös poikkeus- ja vaaratilanteiden hallintaan on varauduttava, ja siten on pyrittävä estämään mahdollisten häiriöiden ja vikaantumisten kielteiset vaikutukset. Erityisesti turvallisuuskriittisten ohjelmistojen kehitys ja testaus on avainasemassa elektronisen järjestelmän laadunvarmistamisessa.

Uudet toiminnallisen turvallisuuden standardit auttavat suunnittelijoita, automaatiotoimittajia sekä kone- ja prosessijärjestelmien rakentajia varmistamaan järjestelmän turvallisuuden riittävälle tasolle ja myös käyttäjää ylläpitämään saavutettua turvallisuutasoa.

Sundcon Oy on on mukana näiden standardien valmistelussa ja ylläpidossa ja toimii asiantuntijana turvallisuuteen liittyvien säädösten ja standardien soveltamisessa.