Innovatiivisten yritysten rahoitus

Yritysrahoituksen palvelut

Sundconin kokeneet konsultit avustavat innovatiivisia alkavia ja kasvun alkuvaiheessa olevia yrityksiä rahoituksen järjestämisessä. Palvelut kohdistuvat erityisesti oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimiseen liittyvien sijoitusneuvottelujen avustamiseen, arvonmäärityksen tekemiseen, osakassopimuksen pääkohtien suunniteluun aina toteutuksen avustamiseen asti. Tarvittavien suunnitelmien ja muiden esitettävien materiaalien luomiseen teemme yhteistyötä Innovation Manager Finland Oy:n ( Innovation Manager Finland Oy ) kanssa.

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Alkavien ja kasvun alkuvaiheessa olevien yritysten hallitustyöskentely on erittäin tärkeä osatekijä menestyksen varmistamiseksi ja varsinaisen kasvuvaiheen toteuttamiseen tarvittavan rahoituskierroksen toteuttamisessa. Sundcon Oy:n HHJ-tutkinnon suorittaneilla ( www.hhj.fi ) konsulteilla on pitkä kokemus hallitustyöskentelystä ja sen kehittämisestä. Tulevan menestyksen saavuttaminen edellyttää kasvavan yrityksen hallinnon rakentamista ja tehokasta omistajaohjausta. Alkuvaiheessa laaditut osakassopimukset ja omistajarakenne tukevat tai pahimmissa tapauksissa rajoittavat yrityksen mahdollisuuksia kasvuun ja seuraavaan rahoituskierrokseen. Hyvä hallintotapa on nykypäivänä edellytys yrityksen menestykselle ja kasvulle.