Digiturvallisuus

Palvelut

  • Tietosuojan ja -turvan riskiarvioinnit
  • Tietosuojan ja -turvan hallinnan järjestäminen
  • Tietosuojan ja -turvan koulutukset
  • Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen

Sundcon on erikoistunut tietosuojan ja -turvan riskilähtöisen johtamisen kehittämiseen. Sen ytimessä yrityksessä on ennakoivien itsearviointien ja toteutuvien vahinkojen seurannan saumaton yhteispeli osaavan henkilökunnan ajamana. Ota yhteyttä - Meiltä saat apua tämän ydinosaamisen kehittämiseen.

Digiturvallisuuden riskilähtöinen johtaminen

Tietosuojan ja -turvan johtaminen operatiivisten riskien hallinnan menetelmin luo rakennetta ja ennakoivuutta toiminnan ja toimintaympäristön jatkuvaan muutostilaan. Tietosuojaan ja -turvaan vaikuttava muutos voi johtua yrityksen omista päätöksistä tai olla ulkoa pakotettua:

  • Palveluiden digitalisoituminen - omat tai muiden
  • Pilvipalveluiden hyödyntäminen osana arvoketjua - alustatalous
  • Kyberuhat ja vaikuttaminen - palvelunestot, kiristykset, digivarkaudet, haitanteko jne.
  • Henkilötietojen suojan korostuminen Euroopassa - EU GDPR
  • Liiketoimintojen jatkuvuuden vaatimusten kasvu - häiriötön 24/7 toiminta